Zer da atseden biologikoa?

“Euskadiko barne-uren arrantzalekua ixteko atseden biologikoa. Horrela, gure kostaldeko arrantza-stocken gainean egiten den ahalegina murriztu egiten da, jarduera epe luzera iraunkorragoa izan dadin. "

 

Urtean behin, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza-portua duten arte txikien erroldako artisau-flotarentzat atsedenaldi biologiko bat ezartzen da, ontziratze horien arrantzak itsas ingurunean duen eragina murrizten laguntzeko.

Ekintza hori, bestalde, Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren 2014-2020 aldirako Programa Operatiboan aurreikusita dago, eta hau, Europar Batasunak arrantza iraunkorra sustatzeko dituen lehentasunen artean aurkitzen da.

 

Arrantza Politika Bateratuaren funtsezko helburuetako bat flota profesionala sustatzea da, ekonomikoki errentagarria dena, itsasoko baliabide biologikoen ustiapen iraunkorra bermatuko duena eta ustiatutako populazioen oreka biologikoa eta ingurune fisikoaren osotasuna arriskuan jarri gabe aprobetxamendu optimoa ahalbidetuko duena. Ildo horretan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 11ko 1380/2013 (EB) Erregelamenduak Arrantza Politika Erkideari buruzko arau-esparru berria, aplikazio-eremua, helburuak eta gobernantza onaren printzipioak ezartzen ditu.

 

Geldialdi biologiko horri esker, arrantza-ahalegina murriztu ahal izango da euskal kostaldeko arrantzategietan, eta artisau-flota horren helburu diren espezieetako batzuen arrainkumeen ugalketa erraztu.

Ontzidiak lanbide edo modalitate hauek hartzen ditu: nasak, mallabakarra, trasmallo, tretza, esku-lerroak eta kurrikana.